Notacja: N 42473 - rok 1995 (00:14:53)

Temat notacji:ŁÓDŹ – NOWA ZIE-MIA OBIECANA

Rok:1995

Czas:00:14:53

Osoby podmioty:Łódź, fabryka

Miejsca:Łódź

Słowa kluczowe:Łódź, przemysł, włókienniczy, fabryka, chiny, import, przędzalnie, robotnicy, bezrobotni, hale, maszyny

Opis:Łódź była stolicą przemysłu włókienniczego, który pada nie wytrzymując konkurencji dalekowschodnich Chin. Sfilmo-wano jak wygląda sytuacja w przedsiębiorstwie Zjednoczo-nych Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Uniontex”. Na zdjęciach pokazaliśmy pracującą jeszcze przędzalnie, za-mkniętą bramę tzw. bedzki grohmanowskie, puste hale po wymontowanych maszynach, wjazd tylną bramą z masą szyl-dów drobnych przedsiębiorstw i przykłady różnorodnej pro-dukcji w starych murach, a także symbole przemian na ulicy Piotrkowskiej.

Kategorie: architektura, gospodarka, społeczeństwo, technika, technologia