Notacja: N 43150 - rok 2010 (00:09:17)

Temat notacji:ELBLĄG - MIASTO PORTOWE

Rok:2010

Czas:00:09:17

Osoby podmioty:Elbląg

Miejsca:Elbląg

Słowa kluczowe:Elbląg, miasto portowe, morze, turystyka, nadbrzeże, piękne miasto, Polskie maista

Opis:Po II wojnie światowej odcięto Elbląg od morza, ponieważ wylot Zalewu Wiślanego zajął Związek Sowiecki. Po upadku ZSRR na pewien czas sytuacja uległa poprawie, wznowił się ruch turystyczny i czę-ciowo towarowy, jednak Rosja w zależności od stosunków między naszymi państwami raz otwiera raz zamyka dostęp do Bałtyku. Jesienią ub. r. podpisano kolejną umowę o swobodnym dostępie do portu w Elblągu. Polacy mają nadzieję, że wejdzie ona w życie. Na zdjęciach: 1 Plenery miasta. 2 Port: nadbrzeża, urządzenia portowe, miejsca przeładunkowe towarów, budynek odpraw pasażerskich. 3 Miejsce na Mierzei Wiślanej pod Skowronkami, gdzie planowana jest budowa kanału.

Kategorie: architektura, gospodarka, środowisko

Nasi partnerzy