Notacja: N 43171 - rok 2010 (00:07:05)

Temat notacji:ATOMOWA W ŻARNOWCU

Rok:2010

Czas:00:07:05

Osoby podmioty:Żarnowiec

Miejsca:Żarnowiec

Słowa kluczowe:elektrownia atomowa, wybuch, Żarnowiec, budowa, zagrożenie dla Polski, Czarnobyl

Opis:W latach 1982-1990 w miejscu zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim budowana była pierwsza polska elektrownia jądrowa Żarnowiec. Zmiana warunków ekonomicznych po 1989 roku, pro-testy ekologów i społeczeństwa, które się wzmogły po katastrofie w Czarnobylu, spowodowały, że budowa została przerwana i elektrownia nie powstała. Aby ra-tować pozostawione zespoły przemysłowe utworzono w 1993 roku Strefę Ekonomiczną Żarnowiec, która to Strefa stała się częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 roku Żarnowiec został uznany za najlepsze miejsce do budowy elektrowni atomo-wej. Według planów ma być ona zakończona w 2020 roku.

Kategorie: gospodarka, polityka, środowisko, wydarzenia

Nasi partnerzy