Notacja: N 43174 - rok 2010 (00:41:32)

Temat notacji:600-LECIE BITWY POD GRUNWALDEM

Rok:2010

Czas:00:41:32

Osoby podmioty:wielka bitwa

Miejsca:Grunwald

Słowa kluczowe:bitwa pod Grunwaldem, rycerze, inscenizacja, historyczne, widowisko, wielki mistrz, krzyżacy

Opis:Tegoroczna 600-tna rocznica wielkiej bitwy pod Grunwaldem z 15 lipca 1410 roku zgromadziła niespotykane tłumy. Pomimo ogromnego upału przyjechało po-nad 150 tys. widzów. Korki na drogach dojazdowych sięgały kilkudziesięciu kilometrów. Zawiodła organizacja imprezy, nie było podziału na sektory, nie wytyczono dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. Sieć telefonii komórkowej została przeciążona i wysiadła. Pomimo tych niedogodności widzowie cierpliwie dotrwali do inscenizacji wielkiej bitwy. Organizatorzy (Fundacja Grunwald) chwalili się, że inscenizacja z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem była największym na świecie widowiskiem historycznym. Jeden z pomysłodawców Jacek Szymański grał Władysława Jagiełłę, drugi Krzysztof Górecki był reżyserem, odtwórcą roli wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena był Jaro-sław Struczyński, kasztelan zamku w Gniewie, a ks.Witoldem był kapitan Wojska Litewskiego Donatas Mazurkievićius.

Kategorie: historia, wydarzenia

Nasi partnerzy