Notacja: N 43199 - rok 2011 (00:12:37)

Temat notacji:UROCZYSTOŚCI POD KOPALNIĄ WUJEK

Rok:2011

Czas:00:12:37

Osoby podmioty:ZOMO, kopalnia wujek

Miejsca:Śląsk

Słowa kluczowe:kopalnia wujek, rocznica, ZOMO, zamieszki, górnicy, Śląsk, Katowice, uroczystości

Opis:W 30 rocznicę ataku ZOMO i wojska na kopalnię Wujek, oprócz oficjalnych obchodów, zrekonstruowano wydarzenia sprzed 30 lat. My sfilmowaliśmy próby rekonstrukcji w dzień i przebieg uroczystości wieczorem. Na zdjęciach: 1. Uczestnicy rekonstrukcji podczas próby: uzbrojone oddziały ZOMO, zbici w gromadę górnicy, scoty, atak ZOMO na górników. 2. Oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy: fragmenty wystąpień (100%) . 3. Fragment apelu poległych. 4. Salwa honorowa kompanii reprezentacyjnej WP 5. Złożenie wieńców pod pomnikiem poległych górników. 6. Wygląd kopalni i miejsca w którym zginęli górnicy.

Kategorie: gospodarka, historia, polityka, wydarzenia

Nasi partnerzy